Vietnam National Oil & Gas Group

PetroVietnam Camau Fertilizer JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

On October 22nd, 2020, PVCFC inaugurated Long Duc B Elementary School in Long Phu village, Soc Trang province.