Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 3, 20/04/2021. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort
Thứ Năm, 29/04/2021
Ban hành điều lệ của PVCFC
Thứ Năm, 29/04/2021
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
Thứ Tư, 28/04/2021
CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021
Thứ Tư, 28/04/2021
CBTT - Báo cáo tài chính riêng quý 1/ 2021
Thứ Sáu, 29/01/2021
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 12 tháng năm 2020
Thứ Ba, 28/07/2020
Đạm Cà Mau báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020.
Thứ Năm, 08/04/2021
CBTT - Báo cáo thường niên 2020
Thứ Năm, 08/04/2021
Báo cáo thường niên 2020
Thứ Tư, 02/06/2021
CBTT: Về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020
Thứ Năm, 27/05/2021
CBTT - Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.