Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 3, 20/04/2021. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

Công bố thông tin khác

Thứ Tư, 02/06/2021
CBTT: Về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020
Thứ Năm, 27/05/2021
CBTT - Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020
Thứ Năm, 18/02/2021
CBTT - Về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Chi cục thuế
Thứ Năm, 04/02/2021
CBTT - Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Ông Đinh Như Cường
Thứ Năm, 14/01/2021
CBTT - Thông qua giao dịch với người có liên quan
Thứ Tư, 30/12/2020
CBTT- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Thứ Ba, 22/12/2020
CBTT - Điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020
Thứ Hai, 14/12/2020
Báo cáo: Giao dịch cổ phiếu Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Hạnh
Thứ Ba, 17/11/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Đức Hạnh - TVHĐQT
Thứ Tư, 14/10/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
Thứ Ba, 06/10/2020
CBTT - Về việc Quyết định nghỉ việc của ông Phạm Văn Bắc – PTGĐ Công ty để hưởng chế độ hưu trí
Thứ Ba, 04/08/2020
CBTT- Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020
Thứ Năm, 16/07/2020
CBTT - Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Tùng
Thứ Sáu, 26/06/2020
CBTT - Thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo
Thứ Sáu, 29/05/2020
Thông báo về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc Lê Ngọc Minh Trí
Thứ Ba, 28/04/2020
Công bố thông tin vi phạm hành chính về thuế
Thứ Ba, 04/02/2020
CBTT phạt vi phạm hành chính về thuế
Thứ Năm, 26/12/2019
Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020
Thứ Sáu, 30/08/2019
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền.
Thứ Ba, 23/07/2019
Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019
Thứ Hai, 25/02/2019
Đơn xin cấp lại Sổ chứng nhận Sở hữu Cổ phần
Thứ Hai, 25/02/2019
Thông báo v/v mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Đức Trưởng
Thứ Năm, 31/01/2019
UBCKNN chấp nhận đơn xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của PVCFC
Thứ Sáu, 18/01/2019
Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Thứ Năm, 17/01/2019
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của PVCFC
Thứ Sáu, 28/12/2018
Quyết định xử lý vi phạm về thuế của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Sáu, 28/12/2018
Tiếp nhận & Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PVCFC
Thứ Ba, 18/12/2018
Thông báo v/v thay đổi nhân sự trong Ban điều hành Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Thứ Năm, 06/12/2018
Thông báo đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Thứ Hai, 08/10/2018
Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
Thứ Sáu, 28/09/2018
Thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành của Công ty – Bổ nhiệm ông Phạm Văn Bắc giữ chức Phó Tổng Giám đốc
Thứ Sáu, 03/08/2018
Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017
Thứ Năm, 12/07/2018
Thông báo v/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của PVCFC
Thứ Hai, 02/07/2018
Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của PVCFC
Thứ Hai, 02/07/2018
Báo cáo thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Đức Thành.
Thứ Hai, 02/07/2018
Báo cáo thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Bùi Minh Tiến Chủ tịch HĐQT PVCFC
Thứ Sáu, 15/06/2018
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVCFC
Thứ Năm, 14/06/2018
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - ông Hoàng Trọng Dũng - Phó Tổng Giám đốc PVCFC
Thứ Ba, 29/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Bùi Minh Tiến – Tổng Giám đốc PVCFC
Thứ Ba, 29/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch HĐQT PVCFC
Thứ Năm, 24/05/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Hoàng Trọng Dũng – Phó Tổng Giám đốc PVCFC)
Thứ Tư, 31/01/2018
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Trịnh Cam Ly
Thứ Tư, 10/01/2018
CBTT v/v Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018 của PVCFC
Thứ Tư, 03/01/2018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Trịnh Cam Ly
Thứ Sáu, 24/11/2017
Công bố thông tin về việc thực hiện vay vốn trung và dài hạn
Thứ Tư, 08/11/2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Trịnh Cam Ly
Thứ Hai, 23/10/2017
Bản tin IR_Q32017
Thứ Ba, 17/10/2017
Quy định v/v công bố thông tin trên TTCK
Thứ Tư, 20/09/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của PVCFC – Ông Đinh Như Cường, Kế toán trưởng PVCFC
Thứ Tư, 06/09/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đinh Như Cường – Kế toán trưởng PVCFC
Thứ Sáu, 07/07/2017
Bản tin IR_Q22017_27.06.2017
Thứ Hai, 19/12/2016
Quan hệ cổ đông
Xem thêm