Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

Thông tin tài chính

CỔ PHIẾU DcM

Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 3, 20/04/2021. Nguồn: CafeF.

Tổng quan

Tên giao dịch

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Mã giao dịch

DCM

Vốn điều lệ

5.294 Tỷ đồng

Số lượng CP niêm yết

529.400.000 cổ phiếu

sort

ĐHĐCĐ thường niên

Tất cả
Nội dung được thông qua
Thứ Tư, 13/06/2018
Quy chế quản trị Công ty của PVCFC ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-PVCFC
Thứ Tư, 13/06/2018
Thông báo Biên bản và Nghị quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
Xem thêm
Tài liệu họp
Thứ Tư, 13/06/2018
Thông báo v/v Bầu và bổ nhiệm người nội bộ của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
Thứ Tư, 06/06/2018
Thông báo đơn xin thôi giữ chức vụ TV Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Đức Thành và bổ sung tài liệu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của PVCFC
Thứ Năm, 31/05/2018
Dự thảo tài liệu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCFC
Thứ Hai, 28/05/2018
Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị DCM
Xem thêm
Thông báo họp
Thứ Năm, 24/05/2018
Công bố thông tin thay đổi thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của ĐCM
Thứ Ba, 17/04/2018
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của PVCFC
Thứ Sáu, 02/03/2018
CBTT v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2018
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu và gửi những góp ý, thắc mắc cho Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.