Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

NPK CÀ MAU 18-6-18 Gold

  1. Tăng sinh trưởng, phát triển và hạn chế sâu bệnh
  2. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận
  3. Cải thiện độ phì nhiêu của đất, bổ sung vi lượng cần thiết cho cây trồng
  4. Thích hợp với các cây ăn trái
Thành phần
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18%
Kẽm (Zn): 100 ppm
Boron (B): 100 ppm
Độ ẩm 2%
Đặc điểm nổi trội
  • Cung cấp các dưỡng chất cần thiết một cách cân đối và hợp lý cho các loại cây trồng
  • Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất, giúp cây giữ ẩm, chịu hạn, chịu rét, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh;
  • Phát huy hiệu quả tối đa các yếu tố khoáng Đa- Trung- Vi lượng, giúp cây trồng hấp thu nhanh các chất dinh dưỡng;
  • Kích thích bộ rễ, bộ lá phát triển mạnh, cây sinh trưởng tốt, tăng tỷ lệ ra hoa, kết trái, nâng cao năng suất cấy trồng và giá trị nông sản.

Lượng bón và thời kỳ bón cho các loại cây ăn trái: 

  • Cây ăn trái: Giai đoạn cây con 200-300 g/cây/lần (4 lần/năm). Giai đoạn kinh doanh bón 300-600 g/cây/lần (3-4 lần/năm)
 

Sản phẩm khác

NPK CÀ MAU 17-7-17
NPK CÀ MAU 17-7-17
Đạm (N) 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 18-16-8
NPK CÀ MAU 18-16-8
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 16-16-10
NPK CÀ MAU 16-16-10
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 10%
Độ ẩm 2%
NPK CÀ MAU 18-16-8 +TE
NPK CÀ MAU 18-16-8 +TE
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 8%
Canxi (Ca) 2,2%
Magiê (Mg) 1,2%
Độ ẩm 2%
TE:
Kẽm (Zn) 500 ppm
Bo (B) 400 ppm
NPK CÀ MAU 15-15-15+10S
NPK CÀ MAU 15-15-15+10S
Đạm (N) 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%
Lưu huỳnh (S) 10%
Độ ẩm 1.5%
NPK CÀ MAU 16-7-17
NPK CÀ MAU 16-7-17
Đạm (N) 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Độ ẩm 2%