Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Petrovietnam Camau Fertilizer Joint stock company

sort

Phân đơn

URÊ HẠT ĐỤC
URÊ HẠT ĐỤC
Đạm (N) 46.3%
Biurét 0.99%
Độ ẩm 0.5%
N.Humate+TE 28-5
N.Humate+TE 28-5
Đạm (N) 28%
Axit humic 5%
Chất hữu cơ 6%
Kẽm (Zn) 1000 ppm
Bo (B) 400 ppm
Độ ẩm 4%
pH 5
UREA BIO
UREA BIO
Đạm (N) 46%
Vi sinh vật Bacillus 1,0x10^6 CFU/g
Biurét 1.0%
Độ ẩm 1.0%
DAP CÀ MAU 18-46 ( NÂU ĐEN )
DAP CÀ MAU 18-46 ( NÂU ĐEN )
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
Cadimi (Cd) 12 ppm
Độ ẩm 2%
DAP CÀ MAU 18-46 ( HẠT XANH )
DAP CÀ MAU 18-46 ( HẠT XANH )
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
Cadimi (Cd) 12 ppm
Độ ẩm 2%
DAP CÀ MAU 18-46 ( HẠT ĐEN )
DAP CÀ MAU 18-46 ( HẠT ĐEN )
Đạm (N) 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 46%
Cadimi (Cd) 12 ppm
Độ ẩm 2%
N46.PLUS CÀ MAU
N46.PLUS CÀ MAU
Đạm (N) 46%
N-(n-butyl) thiophosphoric triamide (NBPT) 230 ppm
Dicyandiamide (DCD) 950 ppm
Biuret 0.99%
Độ ẩm 1.0%
KALI CÀ MAU 61 ( MIỂNG ĐỎ )
KALI CÀ MAU 61 ( MIỂNG ĐỎ )
Kali (K2O) 61%
Độ ẩm 0.5%
KALI CÀ MAU 61 ( BỘT ĐỎ )
KALI CÀ MAU 61 ( BỘT ĐỎ )